För tidsbokning: ring 0709-22 85 58 eller maila: linn@strongbodyandmind.se

Naprapatbehandling

Naprapati är konsten att korrigera orsaken till lidandet.
Genom att främst använda sina händer behandlar naprapaten både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin.
 

En naprapat kombinerar ofta ett flertal behandlingsmetoder där manipulations- och mobiliseringstekniker kombineras med massage, pressur och stretching.

För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella råd om träning, hemövningar och ergonomi mm.

690 kr per behandling

Behandling för barn

Barn med KISS- och KIDD-syndrom

 

Vanligen  orsakad av blockering i de övre nacklederna eller i bäckenet. En förlossning är en stor fysisk och psykisk utmaning för barnet. Detta kan leda till små felställningar i bäckenet och skallbenet, vilket i sin tur kan leda till smärta eller nedsatt funktion hos barnet. Detta kan även resultera i att barnets upplevelse av fysisk kontakt och närhet kan störas.

Dessa problem kan ge sig till känna även senare, i vuxen ålder, om de inte rättas till i tidig ålder.

 

Exempel på symptom hos spädbarn med KISS

 

* Kolik.

* Sover dåligt och vaknar plötsligt.

* Svårighet att lyfta huvudet vid magliggande.

* Barnet har en stel nacke och tittar helst åt ena sidan.

* Ligger på sidan med huvudet mycket bakåtböjd, eller bananställning som ett C i ryggläge.

* Amningsproblem.

* Är ofta rastlös och missnöjd.

* Svårigheter att krypa.

* Vänder sig enbart åt ett håll.

* Rör arm och ben mindre på ena sidan.

* Gnider bakhuvudet på underlaget.

 

Exempel på symptom hos barn med KIDD

 

* Koncentrationssvårigheter.

* Klagar på huvudvärk.

* Svårt med fin/grovmotoriken.

* Hyperaktiv och rastlös.

* Balansproblem, klumpighet.

* Språksvårigheter.

 

Anledningen till detta kan vara en obehandlad KISS-problematik. Barnet kompenserar för dysfunktionen i de övre nacklederna vilket minskar en tillfredsställande utveckling av motoriska färdigheter och en sensorisk integrering.

 

Exempel på riskfaktorer som kan orsaka KISS-KIDD-problematik

 

* Förlossning med kejsarsnitt.

* Förlossning med sugklocka eller tång.

* Långdragen förlossning.

* Sätesbjudning.

* Förlossning med kraftigt tryck på magen.

* Födelsevikt över 4000 g.

 

Dessa barn är ofta överrepresenterade för att få en nedsatt funktion i de övre nacklederna. Detta på grund av att strukturerna i nacken är mjuka och ostabila och utsätts för en ofördelaktig belastning.

 

Behandling

 

Med lätta tryck av fingertoppar behandlas fascian (bindväven) kring bäckenleder, ryggradsleder, övre nackleder och skallben. Behandlingen är enkel och smärtfri och ämnar skapa en bättre förutsättning i den motoriska utvecklingen hos barnet.

 

Efter behandlingen är det viktigt med träning hemma samt senare även en uppföljning hos terapeuten för att kontrollera att barnet kan använda sig av den nyförvärvade rörelsefriheten och spontana rörelsemönstret eller om det behövs ytterligare behandling.

690 kr per behandling

Please reload