Strong Teen
 

 För dig som är tonåring och vill träna tillsammans med andra unga. På den här kursen varierar vi mellan träningsformerna yoga, pilates, soma move och styrkecirkel. Du tränar och har kul utan krav på prestation eller tävling. Träningen avslutas med en skön avslappning. 

Ny kursstart HT 2019

Tisdagar kl 16.30  3/9-22/10  i Herrängen

Pris 880 kr, 8 tillfällen.

  
Anmälan görs till:

info@strongbodyandmind.se
 

Strong Teen ger dig

 • Ökad självkännedom och kroppsmedvetenhet

 • Stark och smidig krop

 • Bättre kroppshållning

 • Ökad muskelstyrka

 • Ökad balans och rörlighet

 • Ökad koncentrationsförmåga

 • Minskar stress och oro

Barngymnastik

 För barn mellan 6-8 år.

På kursen får barnen öva sig på gymnastikens grunder på matta & hopp t ex kullerbyttor, hjulningar, handstående, ljushopp.

Träningen leds av gymnaster som själva tränar och tävlar i truppgymnastik. 

 

Ny kursstart HT-2019 Liljeholmskajen

Söndagar kl 11.15-12.15 start 1/9-8/12  Ålder 6-8 år

Uppehåll under höstlovet den 27/10. 

Pris hel termin 1540 kr
 A
nmälan görs till:

info@strongbodyandmind.se
 

Barngymnastik ger dig

 • Kroppskontroll

 • Ökad muskelstyrka

 • Starkare skelett

 • Ökad balans och rörlighet

 • Rörelseglädje

 • Mod

Yoga för Unga 10-13 år 15

 Vi lever i ett hektiskt samhälle med mycket intryck. Många barn och unga upplever en ökad stress som kan påverka hälsan negativt. Perioden från att vara ett barn till att bli tonåring är en tid i livet då vi påverkas mycket, vi bygger vår identitet och ska så småningom frigöra oss från familjen. Vi ska förhålla oss till skolan, kompisar, sociala medier och ta in det som händer i världen utanför oss samtidigt som det händer mycket inom oss, både själsligt och kroppsligt. Att utöva yoga som ung kan vara ett utmärkt sätt att öka tilltron till sig själv och hantera känslor och tankar. I en period då det stormar mycket kan yogan ge verktyg för att stärka självkänslan och skapa utrymme för reflektion.

 

 

Ny kursstart tisdag 15/10-19/11 kl 16.45  55 min

Pris 650 kr 5 ggr
Plats: Sjöviksvägen 132 Liljeholmskajen

 
 Anmälan görs till:

info@strongbodyandmind.se