top of page

Träning i grupp

I januari har vi träning för mindre grupper i studion. 

Under rådande restriktioner så kan vi max ha 5 deltagare på klasserna. 

 

Du kan träna med klippkort eller betala per gång. 

bottom of page